fbpx

Gwarancja ubezpieczeniowa

WATAHA TATRY TRAVEL posiada gwarancję ubezpieczeniową,
przez co klienci są chronieni gwarancją podróżną.

Gwarancja biura podróży zapewnia m.in. pokrycie kosztów powrotu Klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu w wypadku, gdy organizator turystyki, wbrew obowiązkowi, nie zapewni tego powrotu. Stanowi również zabezpieczenie zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, gdy nie zostanie ona zrealizowana.

Czas obowiązywania gwarancji: do 07  września 2021 roku.
Suma gwarancyjna: 31 928,25 zł (7 500 euro).